ZASADY AUTOGLYM DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIE

Data ostatniej aktualizacji: listopad 2019 r.

Niniejsze Zasady dotyczące plików cookie wyjaśniają, czym są pliki cookie oraz jak i dlaczego są używane w witrynie www.autoglym.pl („Witryna").

Użytkownik może również zapoznać się z dodatkowymi informacjami na temat gromadzonych przez Autoglym danych osobowych w zawartym w Witrynie Oświadczeniu o prywatności.

Data ostatniej aktualizacji Zasad dotyczących plików cookie znajduje się na górze strony.

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to niewielkie pliki składające się ze znaków alfanumerycznych, przesyłane do przeglądarki i przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika (lub urządzenia z dostępem do sieci Internet) w momencie odwiedzenia witryny przez użytkownika.

Witryna Autoglym wykorzystuje pliki cookie do odróżnienia danego użytkownika od innych użytkowników Witryny. Dzięki temu korzystanie z Witryny odbywa się w sposób komfortowy.

Witryna wykorzystuje różne rodzaje plików cookie do różnych celów – m.in. „niezbędne” pliki cookie, umożliwiające wydajne i bezpieczne działanie Witryny, oraz „preferencyjne" pliki cookie, zapamiętujące preferencje użytkownika odwiedzającego Witrynę, dzięki czemu ponowna wizyta w Witrynie jest wygodniejsza.

Autoglym wykorzystuje „statystyczne” pliki cookie do ulepszenia Witryny. Ponadto Autoglym i inne spółki wykorzystują „marketingowe” pliki cookie, aby przekazywać użytkownikowi oferty i reklamy, które ich zdaniem zainteresują użytkownika w związku z odwiedzanymi przez niego witrynami (w tym Witryną). Więcej informacji na temat „niezbędnych”, „preferencyjnych”, „statystycznych” i „marketingowych” plików cookie można znaleźć w poniższym punkcie Z jakich plików cookie korzysta Autoglym?

Obecnie Autoglym nie korzysta z plików cookie do wysyłania użytkownikowi treści marketingowych na temat swoich produktów i usług, jednakże pozwala na korzystanie z nich przez osoby trzecie, co umożliwia im monitorowanie witryn odwiedzanych przez użytkownika, w tym wizyt w Witrynie, i prezentowanie mu spersonalizowanych reklam w innych witrynach. Więcej informacji na temat „niezbędnych”, „preferencyjnych”, „statystycznych” i „marketingowych” plików cookie można znaleźć w poniższym punkcie Z jakich plików cookie korzysta Autoglym?

Pliki cookie ustawiane przez Autoglym (podmiot zależny Altro Limited) zwane są „własnymi plikami cookie”. Pliki cookie ustawiane przez podmioty inne niż Autoglym, na przykład przez Facebooka lub Google, zwane są „obcymi plikami cookie”. Obce pliki cookie umożliwiają świadczenie usług lub funkcji osób trzecich w Witrynie lub za jej pośrednictwem (na przykład spersonalizowanych reklam, wtyczek do mediów społecznościowych, interaktywnych treści i analityki). Pliki cookie ustawiane przez serwis Facebook i Google/DoubleClick umożliwiają im rozpoznanie komputera użytkownika, gdy odwiedza on Witrynę, a także gdy odwiedza inne witryny.

Z jakich plików cookie korzysta Autoglym?

W Witrynie wykorzystywane są, z szeregu powodów, zarówno własne, jak i obce pliki cookie. Pliki cookie wykorzystywane w Witrynie dzielą się na następujące grupy: 

Niezbędne pliki cookie - niektóre pliki cookie są wymagane do działania Witryny ze względów technicznych. Chociaż korzystanie z plików cookie zazwyczaj wymaga zgody użytkownika, Autoglym może korzystać z plików cookie tego rodzaju bez uzyskania zgody użytkownika, ponieważ są one niezbędne do działania Witryny. Użytkownik może wyłączyć takie pliki cookie, jednak wtedy Witryna nie będzie działać poprawnie.

Preferencyjne pliki cookie - Autoglym używa tych plików do zapamiętywania preferencji użytkownika, chcąc zwiększyć komfort korzystania z Witryny. Są to między innymi pliki cookie, które zapamiętują, czy użytkownik wyraził zgodę na używanie plików cookie w Witrynie.

Marketingowe pliki cookie - te pliki cookie umożliwiają Autoglym i innym spółkom śledzenie i dopasowywanie się do zainteresowań użytkownika w celu budowania jego profilu i wysyłania mu ofert i reklam, które ich zdaniem zainteresują użytkownika w związku z odwiedzaniem Witryny i innych witryn. Obecnie Autoglym nie korzysta z plików cookie do wysyłania użytkownikowi treści marketingowych lub wyświetlania spersonalizowanych reklam w Witrynie, jednakże niektóre osoby trzecie mogą stosować te informacje do wyświetlania spersonalizowanych reklam w innych witrynach odwiedzanych przez użytkownika (np. Facebook i Google/DoubleClick). 

Statystyczne pliki cookie – te pliki cookie zawierają informacje o odwiedzających Witrynę, w tym liczbie odwiedzin w Witrynie, czasie w niej spędzonym, odwiedzonych stronach itp. W ten sposób Autoglym jest w stanie dowiedzieć się, jaka jest skuteczność Witryny.

Więcej informacji na temat rodzajów plików cookie używanych w Witrynie, podmiotach je ustawiających i okresie ich przechowywania znajduje się w poniższej tabeli.

Niektóre osoby trzecie przekazują za pośrednictwem Witryny pliki cookie w celach reklamowych, analitycznych i innych. Takie zastosowanie zostało szczegółowo opisane poniżej.

Rodzaje własnych i obcych plików cookie przekazywanych za pośrednictwem Witryny oraz cele, którym pliki te służą, opisane zostały w poniższej tabeli:

 

 

Jak użytkownik może postępować z plikami cookie?

Użytkownik ma prawo wybrać, czy przyjąć pliki cookie, czy też nie. Do kontroli swoich preferencji może wykorzystać następujące narzędzia:

Korzystanie z Witryny - jeśli użytkownik zapoznał się z Zasadami Autoglym dotyczącymi plików cookie i nie chce wyrazić zgody na pliki cookie wykorzystywane w Witrynie, może zdecydować się nie korzystać z Witryny i opuścić ją bez klikania przycisku „Akceptuj i zamknij” na banerze informującym o plikach cookie bądź też opuścić Witrynę bez przechodzenia do jej stron, gdy wyświetlony zostanie baner informujący o plikach cookie. Plikami cookie można również zarządzać w następujący sposób:

Ustawienia przeglądarki i systemu operacyjnego - użytkownik może zablokować pliki cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki, tak aby Witryna lub inne witryny nie mogły umieszczać plików cookie na jego komputerze lub urządzeniu mobilnym. Użytkownik może ustawić lub zmienić ustawienia kontrolne przeglądarki, tak aby akceptować lub odrzucać pliki cookie. Przeglądarka oferuje różne opcje (np. wyłączenie wszystkich plików cookie lub niektórych ich rodzajów).  

Informacje o zmianach ustawień plików cookie w przeglądarce, w tym o możliwości informowania użytkownika o otrzymaniu nowego pliku cookie i całkowitym ich wyłączeniu, można znaleźć w sekcji pomocy paska menu większości przeglądarek internetowych. 

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień przeglądarki w celu zarządzania plikami cookie i wyłączania ich znaleźć można, klikając poniższe łącza dla odpowiednich przeglądarek: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera i Microsoft Edge.

Ustawienia prywatności i przeglądarek systemu operacyjnego również zawierają opcje żądania, aby witryny nie śledziły wizyt użytkownika, i uniemożliwienia śledzenia go przy korzystaniu z różnych urządzeń.

Prosimy pamiętać, że jeśli użytkownik zdecyduje się nie akceptować niektórych rodzajów plików cookie, może nie mieć dostępu do pewnych funkcji, które usprawniają korzystanie z Witryny, a niektóre elementy Witryny (w szczególności korzystające z „niezbędnych” plików cookie) mogą nie działać prawidłowo.

Obce pliki cookie – użytkownik może zrezygnować z otrzymywania niektórych obcych plików cookie używanych w Witrynie, korzystając bądź to z internetowych narzędzi zarządzania plikami cookie, bądź z narzędzi preferencji udostępnianych przez sieci reklamowe, do których należy Witryna (więcej informacji znajduje się w poniższym punkcie „Sieci reklamowe”). Więcej informacji na temat sposobu korzystania z plików cookie przez ustawiające je w Witrynie osoby trzecie, tożsamości tych osób, informacjach gromadzonych po umieszczeniu plików cookie i sposobach zarządzania plikami można znaleźć, klikając następujące łącza:

 

Spółka

Oświadczenie o prywatności i preferencje plików cookie

Google /DoubleClick

https://policies.google.com/privacyhttps://policies.google.com/technologies/ads

Google Analytics

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage – aby wyłączyć Google Analytics, patrz punkt „Google Analytics” poniżej.

Facebook

https://en-gb.facebook.com/policies/cookies/ Użytkownik może zarządzać plikami cookie wykorzystywanymi przez serwis Facebook klikając powyższe łącze, korzystając z ustawień prywatności swojego konta Facebook oraz używając narzędzi wymienionych w poniższym punkcie „Sieci reklamowe” poniżej.

Magento

Magento, jako podmiot przetwarzający dane, pomaga Autoglym prowadzić Witrynę i udostępniać użytkownikowi funkcje ulepszające jej funkcjonowanie i zapamiętywanie preferencji użytkownika. Więcej informacji na temat Magento można znaleźć pod adresem: https://magento.com/

DotDigtial

DotDigital, jako podmiot przetwarzający dane, pomaga Autoglym prowadzić Witrynę i lepiej zrozumieć, w jaki sposób korzystają z niej odwiedzający. Więcej informacji na temat DotDigital można znaleźć pod adresem: https://www.dotdigital.com/

 

Sieci reklamowe – większość sieci reklamowych oferuje użytkownikom możliwość rezygnacji z reklam dostosowanych do użytkowników. Więcej informacji można znaleźć pod adresem http://www.aboutads.info/choices/ lub http://www.youronlinechoices.com.  Witryny te skanują urządzenie użytkownika i informują go, którzy członkowie sieci reklamowych korzystają na tych urządzeniach z plików cookie do wysyłania mu spersonalizowanych reklam oraz umożliwiają wyłączenie plików cookie wybranych członków, w tym niektórych osób trzecich ustawiających pliki cookie w Witrynie, takich jak Facebook i Google/DoubleClick.

Google Analytics – w celu rezygnacji z bycia śledzonym przez Google Analytics we wszystkich witrynach, w tym w Witrynie, Google udostępnił wtyczkę, którą można pobrać i zainstalować w przeglądarce, tak aby uniemożliwić Google Analytics śledzenie zachowań użytkownika odwiedzającego Witrynę i inne witryny – wtyczkę można pobrać pod adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Inne metody śledzenia

Pliki cookie to nie jedyne metody służące do rozpoznawania lub śledzenia osób odwiedzających witrynę. Inne tego rodzaju metody to web beacony (zwane też niekiedy „pikselami śledzącymi” lub „przezroczystymi gifami”), które wykorzystują małe pliki graficzne z unikatowym identyfikatorem pozwalającym administratorowi na śledzenie użytkowników odwiedzających witrynę lub otwierających wysyłane do nich wiadomości e-mail. Autoglym nie korzysta obecnie z tych metod do śledzenia odwiedzających Witrynę. Jeśli Autoglym zacznie korzystać z tego rodzaju metody, powiadomi o tym użytkownika, aktualizując niniejsze Zasady dotyczące plików cookie

Zmiany Zasad dotyczących plików cookie

Autoglym może okresowo zmieniać Zasady dotyczące plików cookie, aby uwzględnić zmiany w wykorzystywanych plikach cookie bądź inne powody techniczne, prawne lub regulacyjne. Dlatego też użytkownicy powinni regularnie zapoznawać się z niniejszymi Zasadami dotyczącymi plików cookie, aby uzyskiwać aktualne informacje na temat korzystania przez Autoglym z plików cookie i powiązanych z nimi metod. Data ostatniej aktualizacji Zasad dotyczących plików cookie znajduje się na górze Zasad.

Jak skontaktować się z Autoglym?

W przypadku pytań lub uwag związanych z niniejszymi Zasadami dotyczącymi plików cookie prosimy o kontakt pod adresem mydata@autoglym.com.