WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY

 

DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 25 MAJA 2018 R. WERSJA 1.0

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA Z WITRYNY PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z NIEJ

CO OBEJMUJĄ NINIEJSZE WARUNKI?

W przypadku gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszej witryny autoglym.com i korzysta z niej lub pobiera aplikację Autoglym („Witryna”), niniejsze warunki określają zasady korzystania z Witryny, dlatego też prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi. W przypadku zakupu jakichkolwiek produktów na naszej Witrynie, zastosowanie mają również poniższe Warunki świadczenia usług i towarów Autoglym.

Kliknięcie na poniższe linki umożliwia przejście bezpośrednio do dalszych informacji na temat poszczególnych obszarów:

 1. Kim jesteśmy i jak się z nami skontaktować.
 2. Korzystając z naszej strony użytkownik akceptuje niniejsze warunki.
 3. W jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy informacje o użytkowniku.
 4. Jeśli użytkownik zdecyduje się kupić coś od nas
 5. Możemy wprowadzać zmiany w naszej Witrynie
 6. Możemy zawiesić lub zamknąć naszą Witrynę
 7. Nasza Witryna jest przeznaczona wyłącznie dla użytkowników w Zjednoczonym Królestwie
 8. Użytkownik musi dbać o bezpieczeństwo danych swojego konta
 9. Jak można korzystać z materiałów na naszej Witrynie?
 10. Informacje zamieszczone na niniejszej Witrynie
 11. Nie ponosimy odpowiedzialności za witryny, do których zamieszczamy linki
 12. Nasza odpowiedzialność za straty lub szkody poniesione przez użytkownika w wyniku korzystania z naszej Witryny
 13. Nie ponosimy odpowiedzialności za wirusy i użytkownik nie może ich instalować
 14. Zasady umieszczania linków na naszej Witrynie
 15. Prawo którego kraju ma zastosowanie do wszelkich sporów?1. KIM JESTEŚMY I JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

1.1 Nasza Witryna jest obsługiwana przez „Autoglym”, markę należącą do spółki Altro Limited („my”, „nas”, „nasze”). Nasza spółka jest zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 00154159, a nasza siedziba znajduje się pod adresem Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire, SG6 1NW. Nasz numer VAT to 213228308. Posługując się określeniem „użytkownik”, mamy na myśli osobę, która uzyskuje dostęp do naszej Witryny, korzysta z niej lub kupuje produkty za jej pośrednictwem.

1.2 Aby skontaktować się z nami, należy skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://www.autoglym.pl/get-in-touch lub zadzwonić do naszego działu obsługi klienta pod numer +44 1462 677 766, lub skontaktować się z przedstawicielem firmy

1.3 W przypadku konieczności skontaktowania się z użytkownikiem zrobimy to telefonicznie lub pisemnie wysyłając wiadomość do użytkownika na adres e-mail lub adres pocztowy, który użytkownik podał nam w zamówieniu.

1.4 Gdy w niniejszych warunkach używamy słów „na piśmie” lub „pisemnie”, odnoszą się one również do wiadomości e-mail.

 

2. KORZYSTAJĄC Z NASZEJ STRONY UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE NINIEJSZE WARUNKI.

2.1 Korzystając z naszej Witryny, użytkownik potwierdza, że akceptuje niniejsze warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jest to ważne, ponieważ skutkuje zawarciem umowy pomiędzy nami a użytkownikiem, której użytkownik zobowiązany jest przestrzegać.

2.2 Jeśli użytkownik nie zgadza się z tymi warunkami, nie może korzystać z naszej Witryny.

 

3. W JAKI SPOSÓB GROMADZIMY I WYKORZYSTUJEMY INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU

3.1 W związku z korzystaniem przez użytkownika z naszej Witryny my, a także inne podmioty, możemy gromadzić pewne informacje o użytkowniku i urządzeniach wykorzystywanych do przeglądania naszej Witryny. Użytkownik może udostępnić nam swoje informacje (na przykład, gdy skontaktuje się z nami pocztą elektroniczną, aby zadać pytanie dotyczące naszej Witryny), przy czym niektóre informacje gromadzone są automatycznie za pomocą plików cookie na naszej Witrynie. Więcej szczegółów o tym, w jaki sposób informacje o użytkowniku są wykorzystywane przez nas i inne podmioty, można znaleźć w naszym Oświadczeniu o prywatności dostępnym na stronie https://www.lifeshine.com/privacy.php. Więcej informacji o plikach cookie, które wykorzystujemy na naszej Witrynie, można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie na stronie Zasad dotyczących plików cookie. W przypadku przekazywania nam informacji użytkownik powinien powiadomić nas o wszelkich zmianach, w celu umożliwienia nam aktualizacji informacji dotyczących użytkownika, którymi dysponujemy oraz zagwarantowania ich poprawności.

3.2 W przyszłości będziemy zmieniać niniejsze warunki. Każdorazowo w przypadku korzystania z naszej Witryny użytkownik powinien zapoznać się z niniejszymi warunkami, aby upewnić się, że akceptuje obowiązujące w danym momencie warunki. Datę ostatniej aktualizacji naszych warunków można określić sprawdzając datę i numer wersji umieszczone w górnej części warunków. Korzystanie z naszej Witryny po wprowadzeniu zmian w naszych warunkach będzie równoznaczne z akceptacją naszych zaktualizowanych warunków

 

4. JEŚLI UŻYTKOWNIK ZDECYDUJE SIĘ KUPIĆ COŚ OD NAS

4.1 Jeśli użytkownik decyduje się kupić coś za pośrednictwem naszej Witryny, nasze Warunki świadczenia usług i towarów Autoglym mają zastosowanie do rzeczy, które użytkownik od nas kupi. Kopie tych warunków można znaleźć poniżej.

 

5. MOŻEMY WPROWADZAĆ ZMIANY W NASZEJ WITRYNIE

5.1 Nasza Witryna jest dynamiczna i będzie się zmieniać w miarę upływu czasu oraz stosownie do zmian naszej działalności i produktów oraz wymagań naszych klientów. W przyszłości będziemy aktualizować i zmieniać naszą Witrynę, aby odzwierciedlić zmiany w naszych produktach, potrzebach naszych użytkowników i naszych priorytetów biznesowych lub aby przekazać dodatkowe informacje lub zmienić usługi i funkcje, które może realizować nasza Witryna.

 

6. MOŻEMY ZAWIESIĆ LUB ZAMKNĄĆ NASZĄ WITRYNĘ

6.1 Nasza Witryna jest udostępniana nieodpłatnie.

6.2 Nie gwarantujemy, że nasza Witryna lub zawarte na niej treści będą dostępne zawsze lub w sposób ciągły, ponadto nasza Witryna może być niedostępna z przyczyn biznesowych, operacyjnych i związanych z bezpieczeństwem.

6.3 Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, by wszyscy, którzy uzyskują dostęp do naszej Witryny za pośrednictwem jego połączenia internetowego lub urządzenia, byli zaznajomieni z niniejszymi warunkami i przestrzegali ich.

 

7. NASZA WITRYNA JEST PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DLA UŻYTKOWNIKÓW W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE

7.1 Nasza Witryna jest skierowana do użytkowników znajdujących się w Zjednoczonym Królestwie. Nie gwarantujemy, że treści dostępne na naszej Witrynie lub za jej pośrednictwem są odpowiednie do wykorzystania lub dostępne w innych lokalizacjach.

 

8. UŻYTKOWNIK MUSI DBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO DANYCH SWOJEGO KONTA

8.1 Zapewniamy dostęp do niektórych części Witryny za pośrednictwem systemu logowania za pomocą nazwy użytkownika i hasła

8.2 Użytkownik musi zachować swoją nazwę użytkownika i hasło w tajemnicy i niezwłocznie poinformować nas, jeśli uważa, że zostały one zgubione, skradzione lub skopiowane bez jego zgody.

8.3 Jeśli użytkownik zaloguje się do naszej Witryny przy użyciu swojej nazwy użytkownika i hasła, nie wolno mu pozostawiać jej bez nadzoru. Po zakończeniu sesji wykorzystującej nazwę i hasło użytkownika, użytkownik powinien bezpiecznie wylogować się z naszej Witryny.

8.4 Jeśli uznamy, że konto użytkownika jest wykorzystywane bez jego zgody, uniemożliwimy mu dostęp do naszej Witryny - jeśli użytkownik nie może uzyskać dostępu do naszej Witryny, powinien skontaktować się z nami, korzystając z danych podanych w punkcie 1.2 powyżej.

 

9. JAK MOŻNA KORZYSTAĆ Z MATERIAŁÓW NA NASZEJ WITRYNIE?

9.1 Jesteśmy właścicielem materiałów na naszej Witrynie lub uzyskaliśmy zgodę na korzystanie z nich (w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, które mogą chronić naszą Witrynę, w tym kod oprogramowania, tekst lub obraz wyświetlany na naszej Witrynie).

9.2 Użytkownik może drukować kopie i pobierać fragmenty dowolnej strony lub stron z naszej Witryny na własny osobisty użytek. Ze względu na to, że nasza Witryna zawiera materiały, które są objęte naszymi prawami własności intelektualnej lub prawami innych osób, które udzieliły nam zgody na korzystanie z ich materiałów, istnieją pewne ograniczenia, których należy przestrzegać podczas korzystania z naszej Witryny – użytkownik zabrania się:

 • (a) zmieniać papierowych lub cyfrowych kopii jakichkolwiek materiałów wydrukowanych lub pobranych przez użytkownika, a także nie może wykorzystywać żadnych ilustracji, zdjęć, sekwencji wideo lub audio ani żadnych grafik niezależnie od towarzyszącego im tekstu.
 • (b) wykorzystywać żadnych treści zawartych na naszej Witrynie do celów komercyjnych bez naszej pisemnej zgody.
 • (c) zakłócać działania naszej Witryny lub dostępu do niej, a także uniemożliwiać lub utrudniać innym osobom dostępu do naszej Witryny lub korzystanie z niej.
 • (d) używać robotów, pająków, aplikacji do wyszukiwania/odzyskiwania danych lub innych ręcznych lub automatycznych urządzeń przeznaczonych do pobierania, indeksowania, „skrobania”, „wydobywania danych” lub do gromadzenia w jakikolwiek inny sposób treści lub informacji z naszej Witryny lub odtwarzania Witryny lub jej zawartości albo obchodzenia struktury nawigacyjnej lub prezentacji naszej Witryny.
 • (e) usuwać, ukrywać lub zmieniać informacji o prawach autorskich, znakach towarowych (zarejestrowanych lub niezarejestrowanych) lub innych prawach własności z naszej Witryny lub materiałów udostępnianych za jej pośrednictwem.

 

10. INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ WITRYNIE

10.1 Nasza Witryna ma charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny. Nie jest ona przeznaczona do udzielania porad, na których użytkownik powinien się opierać. Przed podjęciem lub zaniechaniem podjęcia działań w oparciu o informacje zawarte na naszej Witrynie użytkownik powinien zasięgnąć profesjonalnej lub specjalistycznej porady. Jeśli użytkownik chciałby omówić jakiekolwiek informacje zawarte na naszej Witrynie, powinien skontaktować się z nami, korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://www.autoglym.pl/get-in-touch lub dzwoniąc pod numer naszej linii obsługi klienta +44 1462 677 766, lub kontaktując się ze swoim przedstawicielem, a my chętnie omówimy z nim wszelkie pytania.

10.2 Dokładamy starań, aby informacje na naszej Witrynie były aktualne i poprawne, ale nie jesteśmy w stanie tego zagwarantować.

 

11. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WITRYNY, DO KTÓRYCH ZAMIESZCZAMY LINKI

11.1 W przypadku gdy nasza Witryna zawiera linki do innych witryn i zasobów udostępnianych przez inne podmioty, linki te podawane są wyłącznie w celach informacyjnych. Fakt, że udostępniamy te linki nie oznacza, że zatwierdzamy lub popieramy witryny, do których się one odnoszą. Nie mamy żadnej kontroli nad zawartością tych witryn ani ich zasobami. Inne witryny również będą miały własne warunki (w tym każda inna nasza witryna, do której użytkownik może przejść z tej Witryny) – ważne jest, aby użytkownik zapoznał się z warunkami takich witryn, aby upewnić się, że akceptuje je przed skorzystaniem z nich.

 

12. NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STRATY LUB SZKODY PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W WYNIKU KORZYSTANIA Z NASZEJ WITRYNY

12.1 Bez względu na to, czy użytkownik jest konsumentem czy przedsiębiorcą:

 • (a) nie wyłączamy ani nie ograniczamy w żaden sposób naszej odpowiedzialności wobec użytkownika, jeśli byłoby to sprzeczne z prawem. Dotyczy to odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem naszych pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców oraz za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd.
 • (b) inne ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności będą miały zastosowanie do odpowiedzialności wynikającej z realizowanej przez nas dostawy innych produktów lub usług na rzecz użytkownika, których warunki zostaną określone w odrębnej umowie pomiędzy nami a użytkownikiem (w tym w naszych Warunkach poniżej, jeśli użytkownik kupuje rzeczy na naszej Witrynie).
 • (c) użytkownik przyjmuje również do wiadomości i zgadza się, że działanie naszej Witryny jest uzależnione od prawidłowego działania Internetu i sieci telefonicznej, czego nie gwarantujemy i za co nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności.

12.2 W przypadku użytkownika będącego przedsiębiorcą:

 • (a) użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że nasza Witryna jest udostępniana nieodpłatnie i służy wyłącznie do celów informacyjnych. Brak jest możliwości dokonywania transakcji za pośrednictwem Witryny, Witryna nie jest przeznaczona do generowania przychodów ani do przechowywania danych użytkownika. W związku z tym ograniczamy i wyłączamy naszą odpowiedzialność wobec użytkownika w następujący sposób:
  • (i) wykluczamy wszelkie domniemane warunki, gwarancje, oświadczenia lub inne warunki, które mogą mieć zastosowanie do naszej Witryny lub jej zawartości.
  • (ii) nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika za jakiekolwiek straty lub szkody, wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązków ustawowych lub z innych okoliczności, nawet jeśli można je przewidzieć, które to straty lub szkody powstały na podstawie lub w związku z:
   • (A) korzystaniem lub brakiem możliwości korzystania z naszej Witryny; lub
   • (B) wykorzystaniem lub poleganiem na jakiejkolwiek treści wyświetlanej na naszej Witrynie.
  • (iii) w szczególności, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za:
   • (A) utratę zysków, sprzedaży, możliwości prowadzenia działalności gospodarczej lub przychodów;
   • (B) przerwanie ciągłości działalności gospodarczej;
   • (C) utratę spodziewanych oszczędności;
   • (D) utratę lub uszkodzenie danych;
   • (E) utratę możliwości biznesowych, wartości firmy lub reputacji; lub
   • (F) jakiekolwiek szczególne, pośrednie lub wynikowe straty lub szkody.
 • (b) w przypadku, gdy ponosimy odpowiedzialność wobec użytkownika, nasza odpowiedzialność nie przekroczy [100 GBP] za zdarzenie do maksymalnej łącznej kwoty [500 GBP].

12.3 W przypadku użytkownika będącego konsumentem, który korzysta z naszej Witryny, będziemy odpowiedzialni za wszelkie szkody poniesione przez tego użytkownika, jeśli nie zrobimy tego, co deklarujemy w niniejszych Warunkach lub nie będziemy przestrzegać prawa.

 

13. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WIRUSY I UŻYTKOWNIK NIE MOŻE ICH INSTALOWAĆ

13.1 Nie gwarantujemy, że nasza Witryna będzie bezpieczna lub wolna od błędów czy wirusów.

13.2 Użytkownik jest odpowiedzialny za konfigurację swoich komputerów, laptopów, smartfonów i innych urządzeń w celu uzyskania dostępu do naszej Witryny, a my zalecamy korzystanie z własnego oprogramowania antywirusowego.

13.3 Użytkownikowi zabrania się wykorzystywania naszej Witryny w sposób niewłaściwy, wprowadzania do niej szkodliwego kodu, mającego na celu jej uszkodzenie lub powodującego uszkodzenie naszej Witryny (dotyczy to wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe). Użytkownikowi zabrania się podejmowania prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do naszej Witryny, serwera, na którym jest ona przechowywana, ani jakiegokolwiek serwera, komputera lub bazy danych podłączonych do naszej Witryny. Użytkownikowi zabrania się przeprowadzania w stosunku do naszej witryny ataku typu denial-of-service lub rozproszonego ataku typu denial-of-service. Za dopuszczenie się przez użytkownika któregokolwiek z tych czynów grozi odpowiedzialność karna. Wszelkie takie przypadki będziemy zgłaszać odpowiednim organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im wszelkie posiadane przez nas informacje (które mogą obejmować tożsamość użytkownika, dane kontaktowe i informacje o wszelkich urządzeniach używanych w tym celu). W przypadku dopuszczenia się przez użytkownika któregokolwiek z tych czynów zablokujemy mu dostęp do naszej Witryny.

 

14. ZASADY UMIESZCZANIA LINKÓW NA NASZEJ WITRYNIE

14.1 Użytkownik może zamieścić link do strony głównej naszej Witryny, o ile jest to uczciwe i zgodne z prawem oraz nie szkodzi naszej reputacji ani jej nie wykorzystuje. Użytkownikowi zabrania się łączenia z podstronami jakiegokolwiek obszaru naszej Witryny chronionego hasłem oraz tworzenia bezpośrednich linków do plików na naszej Witrynie, które są udostępniane użytkownikowi.

14.2 Użytkownikowi zabrania się:

 • (a) tworzenia linków, które sugerują jakikolwiek związek, zgodę lub poparcie z naszej strony, chyba że użytkownik otrzymał od nas pisemną zgodę.
 • (b) umieszczania tych linków na jakiejkolwiek innej witrynie, która zawiera treści niezgodne z prawem, narusza jakiekolwiek prawa, takie jak prawa własności intelektualnej innej osoby lub zawiera treści przeznaczone dla dorosłych.
 • (c) tworzenia linków lub głębokich linków do naszej Witryny na innej Witrynie, która nie jest własnością użytkownika.
 • (d) umieszczania naszej Witryny w ramce na innej witrynie lub tworzenia linków do jakiejkolwiek części naszej Witryny innej niż strona główna.

14.3 Możemy w każdej chwili cofnąć zgodę na umieszczanie linków oraz zgłosić sprzeciw wobec takich linków i zażądać od użytkownika ich usunięcia.

14.4 Jeśli użytkownik chce zamieścić link lub wykorzystać zawartość naszej Witryny w sposób inny niż określony powyżej, powinien skontaktować się z nami, korzystając z naszego formularza kontaktowego pod adresem https://www.autoglym.pl/get-in-touch

 

15. PRAWO KTÓREGO KRAJU MA ZASTOSOWANIE DO WSZELKICH SPORÓW?

15.1 Użytkownik będący konsumentem powinien mieć na względzie fakt, że niniejsze warunki i nasze relacje z użytkownikiem podlegają prawu angielskiemu. Użytkownik i my uzgadniamy, że sądy Anglii i Walii będą miały wyłączną jurysdykcję, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy użytkownik jest rezydentem Polsce, wówczas użytkownik może również wszcząć postępowanie w Polsce.

15.2 W przypadku użytkownika będącego przedsiębiorcą niniejsze warunki, ich przedmiot i treść (oraz wszelkie spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają prawu angielskiemu. Użytkownik zgadza się na wyłączną jurysdykcję sądów angielskich oraz na to, że możemy wszcząć postępowanie przeciwko użytkownikowi w dowolnym sądzie na całym świecie, w szczególności w sytuacji, gdy doszło do naruszenia naszych praw własności intelektualnej lub gdy działania użytkownika zmuszają nas do niezwłocznego podjęcia kroków prawnych, np. zabezpieczenia roszczeń w drodze nakazu sądowego.

 

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG I TOWARÓW AUTOGLYM

 

ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH PRAW UŻYTKOWNIKA

Niniejsze zestawienie dotyczy niektórych najważniejszych praw przysługujących użytkownikowi w związku z niniejszymi Warunkami korzystania oraz z prawami dotyczącymi zwrotu towarów. Podlegają one określonym wyjątkom. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy odwiedzić stronę internetową Citizens Advice www.adviceguide.org.uk lub zadzwonić pod numer +44 3454 04 05 06

Jeśli użytkownik kupuje od nas towary, na przykład nasze szampony, pasty, woski lub inne podobne produkty, ustawa o prawach konsumenta z 2015 r. przewiduje, że nasze towary muszą być zgodne z opisem, spełniać swoją funkcję i mieć zadowalającą jakość. W okresie przewidywanej żywotności produktu użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 • a) do 30 dni: jeśli użytkownik otrzyma wadliwy towar, może otrzymać natychmiastowy zwrot pieniędzy.
 • b) do sześciu miesięcy: jeśli użytkownik nie może otrzymać naprawionego lub wymienionego towaru, to w większości przypadków ma prawo do zwrotu środków w pełnej wysokości.
 • c) do sześciu lat: jeśli towar zakupiony przez użytkownika nie zachowuje odpowiedniej trwałości przez odpowiedni okres, użytkownik może być uprawniony do zwrotu części środków.

Prosimy zapoznać się również z punktem 7.3 naszych Warunków korzystania (Korzystanie z prawa do zmiany zdania (Przepisy dotyczące umów konsumenckich z 2013 r.)).

 

NASZE WARUNKI

 

1. NINIEJSZE WARUNKI

1.1 Niniejsze warunki określają zasady i warunki, na których dostarczamy użytkownikowi produkty, niezależnie od tego, czy są to towary, usługi czy treści cyfrowe. Inne Warunki korzystania mogą mieć zastosowanie do relacji pomiędzy użytkownikiem a nami, w szczególności warunki mające zastosowanie do dowolnej naszej witryny, z której użytkownik korzysta lub do której uzyskuje dostęp (w tym warunki naszej Witryny określone powyżej).

1.2 Przed złożeniem u nas zamówienia użytkownik powinien uważnie przeczytać niniejsze warunki. Warunki te zawierają informacje o tym, kim jesteśmy, w jaki sposób będziemy dostarczać użytkownikowi produkty, w jaki sposób użytkownik i my możemy zmienić lub rozwiązać umowę, co należy zrobić w przypadku wystąpienia problemu, a także inne ważne informacje. Jeśli użytkownik uważa, że w niniejszych warunkach jest błąd lub wymagają one wprowadzenia zmian, powinien skontaktować się z nami w celu omówienia tego faktu, korzystając z danych w punkcie Kim jesteśmy i jak się z nami skontaktować powyżej.

 

2. NASZA UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM

2.1 Przyjęcie przez nas zamówienia użytkownika nastąpi w momencie wysłania przez nas wiadomości e-mail w celu akceptacji zamówienia przez użytkownika, w którym to momencie dojdzie do zawarcia umowy pomiędzy użytkownikiem a nami.

2.2 Jeśli nie będziemy w stanie przyjąć zamówienia, poinformujemy o tym użytkownika i nie obciążymy go kosztami produktu. Taka sytuacja może wystąpić ze względu na brak produktu w magazynie, z powodu nieoczekiwanych ograniczeń naszych zasobów, których nie mogliśmy rozsądnie zaplanować, z powodu wykrycia błędu w cenie lub opisie produktu, z powodu niemożliwości dotrzymania wskazanego przez użytkownika terminu dostawy lub z jakiegokolwiek innego uzasadnionego powodu.

2.3 Nadamy numer zamówienia zamówieniu użytkownika i poinformujemy użytkownika o tym numerze z chwilą przyjęcia jego zamówienia. Każdorazowo w przypadku kontaktu nami w sprawie zamówienia użytkownika zaleca się podanie numeru zamówienia.

2.4 Nasza Witryna służy wyłącznie do promocji naszych produktów w Zjednoczonym Królestwie i jest regulowana odrębnymi warunkami pomiędzy nami a użytkownikiem.

 

3. NASZE PRODUKTY

3.1 Produkty mogą nieznacznie różnić się od tych przedstawionych na zdjęciach, a zdjęcia produktów na naszej Witrynie służą wyłącznie celom ilustracyjnym. Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby kolory były wyświetlane dokładnie, nie możemy zagwarantować dokładności wyświetlania kolorów produktów przez urządzenie. Produkt zakupiony przez użytkownika i jego opakowanie mogą się nieznacznie różnić od tych przedstawionych na zdjęciach.

 

4. PRAWA UŻYTKOWNIKA DO WPROWADZANIA ZMIAN

4.1 Jeśli użytkownik chce wprowadzić zmiany w zamówionym produkcie, powinien się z nami skontaktować. Poinformujemy użytkownika, czy wprowadzenie zmian jest możliwe. W razie możliwości poinformujemy użytkownika o wszelkich zmianach w cenie produktu, czasie dostawy lub innych zmianach, które będą konieczne w wyniku żądanej przez użytkownika zmiany i poprosimy użytkownika o potwierdzenie, czy chce te zmiany wprowadzić. W razie braku możliwości wprowadzenia zmiany lub gdy użytkownik nie akceptuje skutków wprowadzenia zmian, użytkownik może wypowiedzieć umowę (zob. punkt 7 – Prawa użytkownika do wypowiedzenia umowy).

 

5. NASZE PRAWA DO WPROWADZANIA ZMIAN

5.1 Możemy zmienić produkt:

 • (a) w celu uwzględnienia zmian w odpowiednich przepisach prawa i wymogach regulacyjnych; oraz
 • (b) w celu wprowadzenia drobnych zmian technicznych i ulepszeń. Zmiany te nie będą miały istotnego wpływu na korzystanie przez użytkownika z produktu, jego przeznaczenie lub działanie, a jeśli tak się stanie, poinformujemy o tym fakcie, gdy dojdzie do realizacji zamówienia.

Użytkownik może skontaktować się z nami w celu wypowiedzenia umowy przed wprowadzeniem w życie zmian opisanych powyżej i otrzymać zwrot pieniędzy za produkty, za które zapłacił, a których nie otrzymał.

 

6. DOSTARCZANIE PRODUKTÓW

6.1 Koszty dostawy będą takie, jakie zostały przedstawione użytkownikowi na naszej Witrynie w momencie składania zamówienia. Naliczamy jednorazową opłatę za dostawę za jedno zamówienie (niezależnie od liczby produktów, które użytkownik od nas zakupił i liczby paczek, które wysyłamy w celu realizacji zamówienia użytkownika). Opłata za dostawę naliczana jest od pierwszej wysłanej przez nas paczki.

6.2 Dostarczymy produkty użytkownikowi jak najszybciej (nasza standardowa usługa dostawy zazwyczaj realizowana jest w ciągu 1– dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, w zależności od pracy współpracujących z nami kurierów i pracowników poczty). Staramy się wysyłać zamówienia tego samego dnia w przypadku zamówień, które wpłyną do nas przed godziną 13:00 (od poniedziałku do piątku, chyba że któryś z tych dni jest dniem ustawowo wolnym od pracy). Skontaktujemy się z użytkownikiem w celu podania przewidywanej daty dostawy. Nasz przewidywany termin dostawy nie jest gwarantowany i ma charakter wyłącznie orientacyjny. W przypadku zmiany przewidywanego terminu dostawy, oraz uzyskania przez nas informacji o tym fakcie, dołożymy wszelkich starań, aby poinformować użytkownika o takiej zmianie.

6.3 Jeśli dostawa naszych produktów opóźni się z powodu niezależnego od nas zdarzenia, skontaktujemy się z użytkownikiem jak najszybciej, aby go o tym poinformować i podejmiemy kroki w celu zminimalizowania skutków opóźnienia. O ile podejmiemy powyższe kroki, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane zdarzeniem, ale jeśli istnieje ryzyko znacznego opóźnienia, użytkownik może skontaktować się z nami, aby wypowiedzieć umowę i otrzymać zwrot pieniędzy za produkty, za które zapłacił, a których nie otrzymał.

6.4 Jeśli pod adresem użytkownika nie ma nikogo, kto mógłby odebrać dostawę, a produkty nie mogą zostać wrzucone do skrzynki pocztowej użytkownika, pozostawimy użytkownikowi awizo z informacją, w jaki sposób może on zmienić termin dostawy lub odebrać produkty z lokalnego punktu odbioru.

6.5 Jeśli użytkownik nie odbierze od nas produktów zgodnie z ustaleniami lub jeśli, po nieudanej próbie doręczenia użytkownikowi, użytkownik nie uzgodni nowego terminu dostawy lub nie odbierze produktów z punktu odbioru, skontaktujemy się z użytkownikiem w celu uzyskania dalszych instrukcji i możemy obciążyć użytkownika kosztami przechowywania i dodatkowymi kosztami dostawy. Jeśli, pomimo dołożenia przez nas starań, nie będziemy w stanie skontaktować się z użytkownikiem lub zmienić terminu dostawy lub odbioru, możemy wypowiedzieć umowę zgodnie z punktem 9.2.

6.6 Użytkownik staje się odpowiedzialny za produkt, który stanowi towar od momentu dostarczenia go przez nas lub naszego dostawcę na adres podany przez użytkownika.

6.7 Użytkownik staje się właścicielem produktu z chwilą otrzymania przez nas płatności w jej pełnej wysokości.

6.8 Możemy być zmuszeni do wstrzymania dostawy produktu:

 • (a) w celu rozwiązania problemów technicznych lub wprowadzenia drobnych zmian technicznych;
 • (b) w celu jego aktualizacji, aby odzwierciedlić zmiany w odpowiednich przepisach i wymaganiach regulacyjnych;
 • (c) w celu wprowadzenia zmian w produkcie zgodnie z życzeniem użytkownika lub zgodnie z informacjami przekazanymi użytkownikowi przez nas (zob. punkt 5).

W razie wstrzymania dostawy produktów skontaktujemy się z użytkownikiem z wyprzedzeniem, aby poinformować go o wstrzymaniu dostawy produktu, chyba że problem jest pilny lub nagły.

6.9 Wysyłamy produkty wyłącznie na adres na terenie Zjednoczonego Królestwa.

 

7. PRAWA UŻYTKOWNIKA DO WYPOWIEDZENIA UMOWY

7.1 Użytkownik może w każdym momencie wypowiedzieć umowę z nami.

Prawa użytkownika po wypowiedzeniu umowy będą zależeć od tego, co zostało zakupione, czy produkt jest wadliwy, jak działamy i kiedy użytkownik zdecyduje się wypowiedzieć umowę:

 • (a) jeśli produkt zakupiony przez użytkownika jest wadliwy lub błędnie opisany, użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy (lub do naprawy lub wymiany produktu lub ponownego wykonania usługi lub do zwrotu części lub całości wpłaconych przez użytkownika pieniędzy) – punkt 10;
 • (b) jeśli użytkownik chce wypowiedzieć umowę z powodu czegoś, co zrobiliśmy lub zamierzamy zrobić – punkt 7.2;
 • (c) jeśli użytkownik właśnie zmienił zdanie na temat produktu – punkt 7.3. Użytkownik ma prawo do otrzymania zwrotu pieniędzy przed upływem okresu możliwości odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem możliwości potrącenia dodatkowych opłat, przy czym użytkownik będzie zobowiązany ponieść koszty zwrotu towarów;
 • (d) we wszystkich pozostałych przypadkach (jeżeli nie ponosimy winy i użytkownikowi nie przysługuje prawo do zmiany zdania) – punkt 7.4

7.2 Wypowiedzenie umowy z powodu czegoś, co zrobiliśmy lub zamierzamy zrobić.

Jeśli użytkownik wypowiada umowę z powodu określonego w punktach od (a) do (e) poniżej, umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu, a my zwrócimy mu pełną kwotę z tytułu produktów, które nie zostały dostarczone; ponadto użytkownikowi może przysługiwać odszkodowanie. Wspomniane powyżej powody są następujące:

 • (a) poinformowaliśmy użytkownika o nadchodzącej zmianie produktu lub niniejszych warunków, na którą użytkownik nie wyraża zgody;
 • (b) poinformowaliśmy użytkownika o błędzie w cenie lub opisie produktu, który użytkownik zamówił, a użytkownik nie chce kontynuować procesu zamówienia;
 • (c) zachodzi ryzyko, że dostawa produktów może być znacznie opóźniona z powodu niezależnych od nas zdarzeń i;
 • (d) wstrzymaliśmy dostawy produktów z powodów technicznych lub powiadomiliśmy użytkownika, że zamierzamy je wstrzymać z powodów technicznych, w każdym przypadku na okres dłuższy niż 60 dni; lub
 • (e) użytkownik ma prawne podstawy do wypowiedzenia umowy z powodu nieprawidłowości naszego działania.

7.3 Korzystanie z prawa do zmiany zdania (Przepisy dotyczące umów konsumenckich z 2013 r.).

W przypadku większości produktów zakupionych online użytkownik ma prawo do zmiany zdania w ciągu 14 dni i otrzymania zwrotu płatności. Użytkownik nie ma prawa do zmiany zdania w odniesieniu do produktów, które zostały ponownie zapakowane, po wcześniejszym rozpakowaniu ich przez użytkownika. Po zakupieniu u nas towaru użytkownikowi przysługuje 14 dni na zmianę zdania, licząc od dnia, w którym użytkownik (lub osoba przez niego wyznaczona) otrzymał towar, chyba że jego towar został podzielony na kilka dostaw w różnych terminach. W takim przypadku użytkownik ma 14 dni na zmianę zdania odnośnie towaru, licząc od dnia, w którym użytkownik (lub osoba przez niego wyznaczona) otrzymał ostatnią dostawę.

7.4 Wypowiedzenie umowy w przypadku, gdy nie ponosimy winy i użytkownikowi nie przysługuje prawo do zmiany zdania.

Nawet jeśli nie ponosimy winy i użytkownik nie ma prawa do zmiany zdania (punkt 7.1), użytkownik może wypowiedzieć umowę przed jej rozwiązaniem. Rozwiązanie umowy dotyczącej towarów następuje z chwilą dostarczenia produktu i uiszczenia za niego płatności. Jeśli użytkownik chce wypowiedzieć umowę w takiej sytuacji, powinien po prostu skontaktować się z nami, aby nas o tym poinformować. Zwrócimy wszelkie zaliczki wpłacone przez użytkownika za produkty, które nie zostaną dostarczone użytkownikowi.

 

8. JAK WYPOWIEDZIEĆ UMOWĘ Z NAMI (WŁĄCZAJĄC SYTUACJĘ, GDY UŻYTKOWNIK ZMIENIŁ ZDANIE)

8.1 Użytkownik powinien poinformować nas o zamiarze wypowiedzenia umowy.

W celu wypowiedzenia umowy użytkownik powinien skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://www.autoglym.pl/get-in-touch lub zadzwonić do naszego działu obsługi klienta pod numer +44 1462 677 766, lub skontaktować się z przedstawicielem firmy w celu omówienia zwrotu. Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, szczegóły dotyczące zamówienia oraz, jeśli to możliwe, swój numer telefonu i adres e-mail.

8.2 Zwrot produktów po wypowiedzeniu umowy.

Jeśli użytkownik wypowie umowę z jakiegokolwiek powodu po terminie wysłania produktów do użytkownika lub otrzymania ich przez użytkownika użytkownik musi je nam zwrócić. Użytkownik musi zwrócić towar osobiście do miejsca, w którym go kupił, albo wysłać go do nas pocztą na podany adres podany przez nas dla żądania zwrotu produktów. Użytkownik powinien skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://www.autoglym.pl/get-in-touch lub zadzwonić do naszego działu obsługi klienta pod numer +44 1462 677 766, lub skontaktować przedstawicielem firmy w celu omówienia zwrotu. Jeśli użytkownik skorzysta z prawa do zmiany zdania, musi odesłać towar w ciągu 14 dni od dnia poinformowania nas o zamiarze wypowiedzenia umowy.

8.3 Pokryjemy koszty zwrotu, jeśli:

 • (a) produkty są wadliwe lub nieprawidłowo opisane; lub
 • (b) użytkownik wypowiada umowę, ponieważ poinformowaliśmy go o nadchodzącej zmianie produktu lub niniejszych warunków, o błędzie w cenie lub opisie, o opóźnieniu w dostawie spowodowanym niezależnymi od nas zdarzeniami lub ponieważ jest do tego uprawniony w związku z naszym nieprawidłowym działaniem;
 • We wszystkich pozostałych sytuacjach (w tym w przypadku korzystania przez użytkownika z prawa do zmiany zdania) użytkownik zobowiązany jest pokryć koszty zwrotu towarów lub produktów.

8.4 W przypadku, gdy produkt jest wadliwy lub błędnie opisany, lub gdy został nam zwrócony w takim stanie, w jakim został dostarczony użytkownikowi, zwrócimy użytkownikowi cenę, jaką zapłacił za produkt wraz z kosztami dostawy, korzystając z metody, jakiej użył do zapłaty. Mamy przy tym prawo dokonać potrąceń od ceny, zgodnie z poniższymi postanowieniami.

8.5 Jeżeli użytkownik korzysta z prawa do zmiany zdania:

 • (a) możemy obniżyć kwotę zwracanej ceny (z wyłączeniem kosztów dostawy) w celu odzwierciedlenia spadku wartości produktów, jeśli został on spowodowany przez użytkownika korzystającego z produktów w sposób, który byłby niedopuszczalny w sklepie. Jeśli zwrócimy użytkownikowi zapłaconą cenę, zanim będziemy w stanie sprawdzić produkty, a następnie ustalimy, że użytkownik korzystał z nich w niedopuszczalny sposób, użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty odpowiedniej kwoty na naszą rzecz.
 • (b) maksymalna kwota z tytułu zwrotu kosztów dostawy będzie równa kosztom dostawy realizowanej najtańszym oferowanym przez nas sposobem dostawy. Na przykład, jeśli oferujemy dostawę produktu w ciągu 1-2 dni roboczych dni za daną cenę, ale użytkownik wybierze dostawę produktu w ciągu 24 godzin za wyższą cenę, wówczas zwrócimy tylko tyle, ile zapłaciłby za tańszą opcję dostawy.
 • (c) w przypadku produktu będącego usługą możemy potrącić z kwoty zwrotu kwotę za świadczenie usługi za okres, w którym była ona świadczona, kończący się w momencie, w którym użytkownik poinformował nas o zmianie zdania. Kwota ta będzie proporcjonalna do zrealizowanego świadczenia w stosunku do pełnego zakresu umowy.

8.6 Wszelkich zwrotów należnych użytkownikowi dokonamy w jak najkrótszym terminie. Jeżeli użytkownik korzysta z prawa do zmiany zdania, wówczas:

 • (a) jeśli produkty są towarami, zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy zwrot produktu od użytkownika. Informacje o tym, jak zwrócić do nas produkt, znajdują się w punkcie 9.2.
 • (b) we wszystkich pozostałych przypadkach zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 14 dni, licząc od dnia, w którym użytkownik poinformował nas o zmianie zdania.

 

9. NASZE PRAWA DO WYPOWIEDZENIA UMOWY

9.1 Mamy prawo wypowiedzieć umowę, jeżeli użytkownik narusza jej postanowienia.

Umowę dotyczącą produktu możemy wypowiedzieć w dowolnym momencie, informując o tym użytkownika na piśmie, jeśli:

 • (a) użytkownik nie dokona płatności w terminie i nadal nie dokona płatności w ciągu 7 dni od dnia otrzymania od nas stosownego upomnienia; lub
 • (b) użytkownik nie udzieli nam, w rozsądnym terminie, zgody na dostarczenie produktów do użytkownika.

9.2 W przypadku naruszenia postanowień umowy, użytkownik ma obowiązek zapłacić nam odszkodowanie.

Jeśli wypowiemy umowę w sytuacjach określonych w punkcie 9.1, zwrócimy całą kwotę, którą użytkownik wpłacił z góry za produkty, których nie dostarczyliśmy, ale możemy potrącić lub pobrać odpowiednią kwotę tytułu kosztów netto poniesionych przez nas w wyniku naruszenia postanowień umowy przez użytkownika.

 

10. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PROBLEMU Z PRODUKTEM

10.1 Jak poinformować nas o problemach.

Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek pytania lub reklamacje dotyczące produktu, powinien się z nami skontaktować. Użytkownik powinien skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://www.autoglym.pl/get-in-touch lub zadzwonić do naszego działu obsługi klienta pod numer +44 1462 677 766, lub skontaktować przedstawicielem firmy w celu omówienia problemu.

10.2 Zestawienie praw przysługujących użytkownikowi.

Jesteśmy prawnie zobowiązani do dostarczania produktów, które są zgodne z niniejszą umową. Użytkownik powinien zapoznać się z ramką widniejącą w górnej części niniejszych Warunków świadczenia usług i towarów, aby uzyskać zestawienie najważniejszych praw użytkownika w odniesieniu do produktu. Żadne z postanowień tych Warunków nie ma wpływu na prawa użytkownika.

10.3 Obowiązek zwrotu odrzuconych produktów.

Jeśli użytkownik chce skorzystać z przysługujących mu praw dotyczących odrzucenia produktów, musi odesłać nam te produkty. Użytkownik powinien skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://www.autoglym.com/get-in-touch lub zadzwonić do naszego działu obsługi klienta pod numer +44 1462 677 766, lub skontaktować przedstawicielem firmy w celu omówienia zwrotu produktu.

 

11. CENA I PŁATNOŚCI

11.1 Cenę produktu (zawierającą podatek VAT) stanowi cena wskazana na stronie zamówienia w naszej Witrynie przy składaniu zamówienia przez użytkownika. Pomimo naszych starań może się zdarzyć, że cena produktu na naszej Witrynie będzie błędna. Dokładamy należytej staranności, aby zagwarantować prawidłowość podanej użytkownikowi ceny. Jednakże użytkownik powinien zapoznać się z punktem 11.3 dotyczącym tego, co się stanie, jeśli odkryjemy błąd w cenie zamówionego produktu.

11.2 Jeśli stawka podatku VAT ulegnie zmianie w okresie od dnia złożenia zamówienia przez użytkownika do dnia realizacji przez nas dostawy produktu, dostosujemy stawkę należnego podatku VAT, chyba że użytkownik dokonał już pełnej zapłaty za produkt, zanim zmiana stawki podatku VAT weszła w życie.

11.3 W każdym przypadku istnieje możliwość, że – mimo naszych najlepszych starań – niektóre ze sprzedawanych przez nas produktów mogą mieć nieprawidłową cenę. Zazwyczaj sprawdzamy ceny przed przyjęciem zamówienia, aby, jeśli dniu złożenia zamówienia przez użytkownika prawidłowa cena produktu jest niższa niż nasza cena podana w dniu złożenia zamówienia, obciążyć go niższą kwotą. Jeśli w dniu złożenia zamówienia przez użytkownika prawidłowa cena produktu jest wyższa niż cena podana użytkownikowi, skontaktujemy się z użytkownikiem w celu otrzymania jego potwierdzenia przed przyjęciem zamówienia. Jeśli przyjmiemy i zrealizujemy zamówienie użytkownika, w którym błąd cenowy jest oczywisty i niewątpliwy i mógł być z łatwością zauważony przez użytkownika jako błędna cena, mamy prawo wypowiedzieć umowę, zwrócić użytkownikowi zapłacone przez niego kwoty i zażądać zwrotu dostarczonych mu towarów.

11.4 Na naszej Witrynie przyjmujemy płatności za pośrednictwem współpracującego z nami podmiotu przetwarzającego płatności, który akceptuje większość popularnych kart kredytowych i debetowych. W przypadku towarów użytkownik musi zapłacić za produkty przed ich wysyłką. Nie obciążymy karty kredytowej lub debetowej użytkownika do momentu wysłania do niego produktów. Płatności będą widoczne na wyciągu rachunku bankowego jako zrealizowane na rzecz „Grand Prix Legends”.

11.5 Jeśli użytkownik uzna, że wystawiona faktura zawiera błędy, powinien niezwłocznie skontaktować się z nami, aby nas o tym poinformować. Do czasu rozstrzygnięcia sporu użytkownik nie będzie obciążony żadnymi odsetkami. Po rozstrzygnięciu sporu naliczymy użytkownikowi odsetki od prawidłowo zafakturowanych kwot, licząc od pierwotnego terminu płatności.

 

12. NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STRATY LUB SZKODY PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

12.1 W przypadku niedotrzymania niniejszych warunków jesteśmy odpowiedzialni za straty lub szkody poniesione przez użytkownika, w sposób przewidywalny wynikające z naruszenia przez nas niniejszej umowy lub niedołożenia przez nas należytej staranności i niedostatecznych umiejętności, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprzewidywalne straty lub szkody. Strata lub szkoda jest przewidywalna, jeśli jest oczywiste, że do niej dojdzie lub jeśli w momencie zawierania umowy zarówno my, jak i użytkownik wiedzieliśmy, że może do niej dojść, na przykład jeśli użytkownik omówił ją z nami w trakcie procesu sprzedaży.

12.2 Nie wyłączamy ani nie ograniczamy w żaden sposób naszej odpowiedzialności wobec użytkownika, jeśli byłoby to sprzeczne z prawem. Dotyczy to odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem naszych pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców; za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd; za naruszenie praw Klienta w odniesieniu do produktów, jak podsumowano w punkcie 10.2.

12.3 Nie ponosimy odpowiedzialności za straty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oferujemy produkty tylko do użytku domowego i prywatnego. W przypadku wykorzystania produktów do celów komercyjnych, działalności gospodarczej lub odsprzedaży, nie ponosimy odpowiedzialności za utratę zysków, utratę działalności, przerwę w działalności lub utratę możliwości biznesowych użytkownika.

 

13. W JAKI SPOSÓB MOŻEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

Będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika wyłącznie w sposób określony w naszym Oświadczeniu o prywatności.

 

14. POZOSTAŁE ISTOTNE WARUNKI

14.1 Możemy przenieść nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszych warunków na inny podmiot. Jeśli w trakcie przenoszenia naszych praw, zamówienie użytkownika jest w trakcie realizacji, skontaktujemy się z użytkownikiem, aby poinformować go o planowanym przeniesieniu, jeśli przeniesienie to będzie miało wpływ na dostawę produktów do użytkownika. Jeśli użytkownik jest niezadowolony z przeniesienia, może skontaktować się z nami w celu rozwiązania umowy w ciągu 7 dni licząc od dnia, w którym go o tym poinformujemy, a my zwrócimy mu wszelkie płatności dokonane z góry za produkty, które nie zostały mu dostarczone.

14.2 Użytkownik potrzebuje naszej zgody na przeniesienie swoich praw na inną osobę (przy czym użytkownik może w każdym przypadku przenieść naszą gwarancję). Użytkownik może przenieść swoje prawa lub obowiązki wynikające z niniejszych warunków na inną osobę wyłącznie po naszej uprzedniej pisemnej zgodzie.

14.3 Niniejsza umowa zostaje zawarta pomiędzy użytkownikiem a nami. Żadna osoba trzecia nie będzie miała prawa do egzekwowania wykonania któregokolwiek z jej warunków. Aby wypowiedzieć umowę lub wprowadzić dowolną zmianę do niniejszych warunków, żadna ze stron nie będzie musiała uzyskać zgody osób trzecich.

14.4 Jeśli sąd uzna część niniejszej umowy za niezgodną z prawem, pozostała jej część pozostaje w mocy. Każdy z punktów niniejszych warunków obowiązuje niezależnie. Jeśli jakikolwiek sąd lub odpowiedni organ zdecyduje, że którykolwiek z nich jest niezgodny z prawem, pozostałe punkty pozostają w pełnej mocy.

14.5 Nawet w przypadku zwłoki w egzekwowaniu wykonania postanowień niniejszej umowy, możemy egzekwować ich wykonanie w późniejszym terminie. Jeśli nie nalegamy na natychmiastowe wykonanie przez użytkownika działań, do których jest on zobowiązany na mocy niniejszych warunków, lub jeśli dokonujemy zwłoki w podejmowaniu kroków przeciwko użytkownikowi w związku z naruszeniem przez niego postanowień niniejszej umowy, nie oznacza to, że użytkownik nie musi wykonać tych działań i nie wyklucza to podjęcia przez nas kroków przeciwko użytkownikowi w późniejszym terminie. Na przykład, jeśli użytkownik nie dokona płatności, a my nie będziemy go ponaglać, ale nadal będziemy dostarczać produkty, nadal przysługuje nam prawo do wymagania od użytkownika dokonania takiej płatności w późniejszym terminie.

14.6 Niniejsze warunki podlegają prawu angielskiemu, a użytkownik może wszcząć postępowanie sądowe w odniesieniu do produktów przed sądami angielskimi. Jeśli użytkownik mieszka w Szkocji, może wszcząć postępowanie sądowe w odniesieniu do produktów w sądzie szkockim lub angielskim. Jeśli użytkownik mieszka w Irlandii Północnej, może wszcząć postępowanie sądowe w odniesieniu do produktów w sądzie północnoirlandzkim lub angielskim.

 

15. PROMOCJE

15.1 Każdy lubi wielkie znaleziska! Co jakiś czas możemy (Autoglym) ogłaszać promocje sprzedaży możliwe do wykorzystania wyłącznie na stronie Autoglym.com. Promocje dotyczą zamówień z dostawą na terenie Zjednoczonego Królestwa. Obecnie nie jesteśmy w stanie prowadzić sprzedaży do innych krajów lub regionów.

15.2 Czas ucieka! Zawsze będziemy wyraźnie informować o dacie zakończenia promocji. Nigdy nie kończymy promocji przed terminem, chyba że wyraźnie zaznaczymy, że promocja jest uzależniona od dostępności produktów.

15.3 Znaleźliśmy trochę więcej! Czasami z różnych powodów możemy przedłużyć promocję, jednak zawsze będziemy o tym wyraźnie informować i nigdy nie będziemy celowo publikować okresu krótszego niż planujemy przeznaczyć na promocję.

15.4 Nasze promocje i oferty są czyste jak łza. Wszystkie promocje cenowe są prawdziwymi obniżkami cen w stosunku do naszej ceny regularnej, dostępnymi przez 28 kolejnych dni lub dłużej przed promocją.

15.5 Teraz widzę to wyraźnie... ponieważ zawsze będziemy wyraźnie publikować nasze regularne ceny dla porównania.

15.6 Ty szczęściarzu, czasem dostaniesz od nas coś za friko! Promocje na darmowe prezenty, przedmioty lub usługi zawsze będą właśnie takie – darmowe! Naszym celem jest błyszczeć na tle innych i nigdy nie będziemy zawyżać naszych cen, aby pokryć koszty. Koszty wysyłki mogą nadal obowiązywać.

15.7 Mogą obowiązywać warunki kwalifikujące. Będą one zawsze jasno określone. Jeśli do skorzystania z promocji wymagane jest złożenie zamówienia na daną kwotę, nigdy nie obejmuje ona kosztów wysyłki.