OŚWIADCZENIE O PRYWATNOŚCI AUTOGLYM

Data ostatniej aktualizacji: Sierpień 2020 r.

Wprowadzenie

Niniejsze Oświadczenie o prywatności zawiera informacje o tym, w jaki sposób będziemy postępować z danymi osobowymi użytkownika w każdym przypadku kontaktu z nim, w tym podczas gdy użytkownik korzysta z następujących witryn i aplikacji, które udostępniamy:

nazywane łącznie naszymi „Witrynami”,

 • aplikacja Autoglym; oraz
 • aplikacja LifeShine,

nazywane łącznie naszymi „Aplikacjami”.

Firma Autoglym jest zobowiązana do ochrony i poszanowania prywatności użytkownika oraz przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Niniejsze Oświadczenie o prywatności określa podstawę przetwarzania przez nas wszelkich danych osobowych, które gromadzimy od użytkownika lub o nim, lub które użytkownik nam przekazuje. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zrozumieć, jakie dane osobowe użytkownika przechowujemy, w jaki sposób je wykorzystujemy i komu je udostępniamy. Administratorem danych osobowych, o których mowa w niniejszym Oświadczeniu o prywatności, jest Altro Limited z siedzibą pod adresem Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire SG6 1NW, o numerze rejestrowym 00154159, przy czym „Autoglym” jest marką Altro.

W przypadku zmian prawnych, technicznych lub zmian związanych z prowadzoną działalnością niniejsze Oświadczenie o prywatności podlega okresowym aktualizacjom. W przypadku aktualizacji naszego Oświadczenia o prywatności i stosownie do znaczenia wprowadzanych przez nas zmian podejmiemy odpowiednie środki, aby poinformować użytkownika. O ile przepisy o ochronie danych tego wymagają, na wszelkie istotne zmiany w naszym Oświadczeniu o prywatności uzyskamy zgodę użytkownika. Data ostatniej aktualizacji Oświadczenia o prywatności znajduje się na górze strony.

 

1. Informacje, które gromadzimy

Gdy użytkownik odwiedza nasze Witryny i korzysta z naszych Aplikacji, automatycznie zbieramy określone informacje z urządzenia użytkownika, wykorzystując w tym celu pliki cookie i inne elektroniczne technologie śledzenia. Więcej informacji na temat plików cookie i technologii śledzenia, które wykorzystujemy na naszej Witrynie i w naszych Aplikacjach, dlaczego ich używamy i w jaki sposób użytkownik może nimi zarządzać, można znaleźć w naszym Oświadczeniu dotyczącym plików cookie na stronie Zasad dotyczące plików cookie.

W przypadku użytkownika będącego konsumentem korzystamy również z informacji dostarczanych przez Agencję ds. Licencji dla Kierowców i Pojazdów (DVLA) w celu udostępnienia funkcji „MY GARAGE” dostępnej w aplikacji Autoglym, która przypomina o terminach odnowienia przeglądu technicznego pojazdu i podatku drogowego.

 

2. Informacje, które użytkownik podaje dobrowolnie

Korzystając z naszych Witryn lub Aplikacji, użytkownik może dobrowolnie przekazać nam dane osobowe w następujący sposób:

 • Założenie konta. Niektóre z naszych Witryn i Aplikacji umożliwiają utworzenie konta użytkownika. W przypadku gdy użytkownik chce założyć konto, będzie musiał podać nam wymagane przez nas informacje dotyczące rejestracji konta (które mogą obejmować imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe i hasło). Informacje te będziemy wykorzystywać do stworzenia konta użytkownika i zarządzania nim oraz do realizacji zamówień na produkty, które użytkownik złoży za pośrednictwem swojego konta. O ile prawo na to zezwala, dane kontaktowe użytkownika będziemy również wykorzystywać celem kontaktowania się z nim w sprawie jego wymagań oraz wysyłania mu informacji o produktach, którymi może być zainteresowany – więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 5.
 • Zakup produktów. W celu realizacji zamówień składanych przez użytkownika za pośrednictwem naszych Witryn lub Aplikacji, będziemy musieli gromadzić informacje dotyczące dostawy (takie jak adres dostawy, osoba kontaktowa, numer telefonu kontaktowego itp.), jak również informacje dotyczące płatności, które będą przetwarzane w systemie Sage Pay.
 • Zapisanie się do naszego Biuletynu. Na naszych Witrynach pytamy użytkownika, czy chce się „zapisać”, aby otrzymywać od nas informacje. Jeśli użytkownik wprowadzi swoje dane osobowe w tym polu, wykorzystamy je do przesłania najnowszych studiów przypadku, aktualizacji wydarzeń i nowości produktowych.
 • Ankiety i konkursy. Nasze Witryny mogą wymagać przekazywania informacji przez użytkowników za pośrednictwem ankiet, konkursów lub w związku z określoną usługą (np. biuletynem). Udział w tych ankietach lub konkursach jest całkowicie dobrowolny i dlatego użytkownik ma wybór, czy chce ujawnić te informacje, czy też nie. Wymagane informacje będą obejmować dane kontaktowe oraz informacje uzupełniające dotyczące zainteresowań zawodowych, opinii i preferencji użytkownika (np. wybór publikacji, metody pracy, opinie na temat kwestii branżowych, informacje zwrotne). Dane kontaktowe będą wykorzystywane wyłącznie do zarządzania odpowiedziami na nasze ankiety oraz do powiadamiania zwycięzców. Odpowiedzi użytkownika na pytania zawarte w naszych ankietach będziemy wykorzystywać celem spersonalizowania jego wrażeń związanych z korzystaniem z naszej Witryny oraz wysyłania mu odpowiednich informacji, które są dostosowane do użytkownika i jego zainteresowań. Będziemy wysyłać użytkownikowi oferty oparte na odpowiedziach z ankiet tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził na to zgodę lub gdy jest to prawnie dozwolone.
 • Komentarze i opinie dotyczące produktów, blogów i witryn. Aby zostawić komentarz na naszych Witrynach użytkownik musi podać przynajmniej swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, które są wymagane przez nas do celów kontroli jakości.
 • Kontakt z nami. Użytkownik może wyrazić chęć skontaktowania się z nami w sprawie zapytań lub reklamacji dotyczących naszych produktów i usług, w tym w związku z jego kontem. Użytkownik może skontaktować się z nami za pośrednictwem różnych kanałów, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, telefonicznie lub za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych. Kiedy użytkownik skontaktuje się z nami i poda nam swoje dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, nazwa użytkownika, adres, adres e-mail i numer telefonu) oraz szczegóły dotyczące zapytania lub reklamacji, wykorzystamy te informacje do zarządzania zapytaniem lub reklamacją oraz do poprawy naszych usług w przyszłości. Będziemy zarządzać i rejestrować zapytania lub reklamacje za pomocą systemu zarządzania relacjami z klientami, jak wyjaśniono w punkcie 5 poniżej.
 • Rejestracja gwarancji LifeShine. Jeśli użytkownik zakupił naszą gwarancję LifeShine, wprowadzi swoje dane osobowe do naszego portalu rejestracyjnego LifeShine w celu zarejestrowania gwarancji LifeShine. Na tym etapie poprosimy użytkownika o potwierdzenie, czy wyraża zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych.
 • Centrum Wiedzy Dealerów. Gromadzimy dane osobowe pracowników dealerów korzystających z naszego Centrum Wiedzy Dealerów (http://knowledgecentre.lifeshine.com/login/), którzy proszą o wyświetlenie zablokowanego artykułu. Możemy również zapytać ich, czy chcą w przyszłości otrzymywać od nas dodatkowe informacje.
 • Klienci Autoglym Professional. Jeśli użytkownik jest Klientem Autoglym Professional, przekaże swoje dane kontaktowe swojemu Franczyzobiorcy Autoglym, który wprowadzi je do naszych systemów, abyśmy mogli utworzyć dla niego konto.
 • Akademia Autoglym oraz Program zarejestrowanych operatorów Autoglym. Jeśli użytkownik zakupił szkolenie akademii online (lub za pośrednictwem naszego Centrum Obsługi Klienta), będziemy przechowywać jego dane dotyczące akredytacji i wszelkich formalnych ocen, indywidualne wyniki testów i odpowiedzi na oceniane prace. Wykorzystamy te informacje, aby zaoferować wybranym kandydatom dostęp do Programu zarejestrowanych operatorów, wspieranego przez firmę Autoglym programu promocyjnego, do którego można się zgłosić za pośrednictwem strony AutoglymProfessional.com lub jednego z naszych Franczyzobiorców Autoglym. Jeśli kurs jest akredytowany przez inną organizację, przekażemy jej te informacje, aby odnotować akredytację użytkownika. Jeśli użytkownik otrzyma akredytację i będzie korzystał wyłącznie z produktów Autoglym, będziemy również gromadzić dodatkowe informacje na temat jego działalności (w tym kanałów, za pośrednictwem których prowadzi obrót, liczby przetwarzanych pojazdów, rodzajów przetwarzanych pojazdów, oferowanych usług i liczby pracowników). Wykorzystamy te informacje, aby dostarczyć użytkownikowi materiały, które będzie mógł wykorzystać do promowania swojej działalności we współpracy z firmą Autoglym.

 

3. Wykorzystywanie przez nas informacji o użytkowniku

Nasze podstawy prawne do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych opisanych powyżej będą zależały od danych osobowych, których one dotyczą, oraz od konkretnego kontekstu, w którym je gromadzimy.

Zazwyczaj zbieramy dane osobowe od użytkownika tylko wtedy, gdy potrzebujemy ich do wykonywania umowy z użytkownikiem, gdy przetwarzanie danych leży w naszym uzasadnionym interesie i nie jest nadrzędne wobec interesów ochrony danych lub podstawowych praw i wolności użytkownika, lub gdy mamy na to jego zgodę. W niektórych przypadkach możemy mieć również prawny obowiązek gromadzenia danych osobowych od użytkownika lub w inny sposób potrzebować danych osobowych w celu ochrony istotnych interesów użytkownika lub innej osoby.

Jeśli gromadzimy i przetwarzamy informacje o użytkowniku w naszym uzasadnionym interesie, zazwyczaj dotyczy on obsługi naszej Witryny i Aplikacji oraz komunikowania się z użytkownikiem w zakresie niezbędnym do dostarczania użytkownikowi naszych produktów i usług, jak również w naszym uzasadnionym interesie handlowym, na przykład podczas odpowiadania na zapytania użytkownika, ulepszania naszej Witryny i Aplikacji, podejmowania działań marketingowych lub w celu wykrywania nielegalnej działalności lub zapobiegania jej. Możemy mieć inne uzasadnione interesy i w odpowiednim czasie wyjaśnimy użytkownikowi, na czym one polegają.

Jeżeli użytkownik podał nam swoje dane kontaktowe, będziemy je wykorzystywać do wysyłania informacji marketingowych telefonicznie i pocztą tradycyjną, a także pocztą elektroniczną, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę lub jeżeli zezwala nam na to prawo. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania od nas informacji marketingowych, korzystając z linku rezygnacji znajdującego się na dole każdej wiadomości e-mail lub kontaktując się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 10.

Jeśli zwrócimy się do użytkownika o podanie danych osobowych w celu spełnienia wymogu prawnego lub zawarcie umowy z użytkownikiem, poinformujemy go o tym wyraźnie w odpowiednim czasie i wskażemy, czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe, czy też nie (oraz jakie mogą być konsekwencje niepodania danych osobowych).

W przypadku gdy nasz obowiązek gromadzenia danych osobowych wynika z przepisów prawa lub warunków umowy zawartej z użytkownikiem, a użytkownik nie przekaże wymaganych danych, możemy nie być w stanie wykonać umowy, którą zawarliśmy lub próbujemy zawrzeć z użytkownikiem (na przykład w celu dostarczenia mu towarów lub usług). W takim przypadku możemy być zmuszeni do anulowania produktu lub usługi, którą użytkownik od nas nabył, ale powiadomimy użytkownika odpowiednio w razie wystąpienia takiej sytuacji.

Podobnie, jeśli gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w oparciu o nasze uzasadnione interesy (lub interesy stron trzecich), w odpowiednim czasie wyjaśnimy użytkownikowi, na czym one polegają.

 

4. Komunikacja za pośrednictwem wiadomości e-mail

Jak wyjaśniono powyżej, możemy wysyłać użytkownikowi komunikaty marketingowe lub biuletyny pocztą elektroniczną, jeżeli użytkownik wyraził na to aktywną zgodę lub jeżeli jesteśmy do tego uprawnieni na mocy prawa.

Jeśli w jakimkolwiek momencie użytkownik nie chce już otrzymywać tego rodzaju wiadomości e-mail, powinien skorzystać z linku rezygnacji znajdującego się na dole każdej wiadomości e-mail lub skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 10.

Aby zrezygnować z innych form działań marketingowych (takich jak marketing pocztowy lub telemarketing), użytkownik powinien skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 10.

Należy pamiętać, że nawet jeśli użytkownik zrezygnował z otrzymywania informacji marketingowych, nadal możemy wysyłać do niego wiadomości serwisowe, na przykład potwierdzenie zamówienia produktu.

 

5. Komunikacja za pośrednictwem telefonu

Kiedy użytkownik do nas dzwoni, jego rozmowa może być nagrywana dla celów szkoleniowych i jakościowych. Robimy to tylko po to, aby upewnić się, że nasze zespoły działają jak najlepiej, co pozwala nam zaoferować użytkownikowi najwyższy poziom obsługi klienta. Dane te wykorzystujemy wyłącznie w celu poprawy jakości i wydajności naszych produktów i usług. Ponadto w naszym systemie zarządzania relacjami z klientami odnotowujemy fakt odbycia rozmowy z użytkownikiem, abyśmy mieli jej zapis i mogli zarządzać naszymi relacjami z użytkownikiem.

 

6. Ujawnienie przez nas informacji o użytkowniku

Nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy żadnych danych osobowych użytkownika stronom trzecim. Jednakże dane osobowe użytkownika mogą być czasami udostępniane lub ujawniane stronom trzecim, jak opisano w niniejszym punkcie.

Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika następującym kategoriom odbiorców:

 • Nasze usługi Autoglym Professional mają charakter współpracy pomiędzy nami a naszymi Franczyzobiorcami, w związku z czym dane osobowe użytkownika będącego użytkownikiem Autoglym Professional będą udostępniane przez nas lokalnym Franczyzobiorcom Autoglym. Niektóre sytuacje, w których informacje będą udostępniane (każda z nich dotyczy wyłącznie Autoglym Professional):
  • jeśli użytkownik zarejestruje się podczas spotkania sprzedażowego ze swoim Franczyzobiorcą, odpowiednie informacje zostaną nam ujawnione;
  • dane osobowe użytkownika mogą być również udostępniane lokalnemu Franczyzobiorcy Autoglym w ramach naszego modelu świadczenia usług (należy pamiętać, że Franczyzobiorca Autoglym będzie prawdopodobnie odrębnym administratorem danych osobowych użytkownika);
  • Franczyzobiorcy mogą zdecydować się na wprowadzenie specjalnych rabatów na rzecz swoich obecnych klientów, którzy stają się użytkownikami Autoglym Professional;
  • produkty zamówione z normalną (nie ekspresową) dostawą będą realizowane przez naszych Franczyzobiorców, a zatem informacje na temat zamówienia użytkownika będą musiały zostać ujawnione odpowiedniemu Franczyzobiorcy;
  • historia zamówień użytkownika oraz informacje statystyczne dotyczące korzystania przez niego z Autoglym Professional mogą zostać przekazane lokalnemu Franczyzobiorcy, w celu lepszego zrozumienia potrzeby użytkownika; oraz
  • informacje na temat nowego konta internetowego Autoglym Professional zostaną przekazane lokalnemu Franczyzobiorcy w celu lokalnego zarządzania kontem, włączając w to prowadzenie rozmów handlowych.
 • każdemu z naszych dystrybutorów który dostarcza nasze produkty lub usługi do kraju użytkownika w celu zarządzania wszelkimi zapytaniami lub reklamacjami, które otrzymujemy od użytkownika. Jeśli użytkownik kontaktuje się lub współpracuje bezpośrednio z jednym z naszych dystrybutorów, dystrybutor ten będzie gromadził i przetwarzał informacje zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i będzie administratorem danych w odniesieniu do wszelkich informacji przekazanych mu przez użytkownika.
 • naszym zewnętrznym dostawcom usług którzy świadczą na naszą rzecz usługi przetwarzania danych (na przykład, aby wspierać działanie naszej Witryny i Aplikacji oraz zwiększają bezpieczeństwo naszej Witryny i Aplikacji, aby wysyłać użytkownikowi wiadomości e-mail oraz dostarczać mu materiały, produkty i usługi, które zostały przez niego zamówione lub o które się zwrócił).
 • dealerowi użytkownika gdy użytkownik zgłasza reklamację w ramach gwarancji LifeShine, aby umożliwić jej rozpatrzenie i poprawić jakość naszych usług;
 • właściwym organom ścigania, organom regulacyjnym, agencjom rządowym, sądom lub innym stronom trzecim, jeżeli uważamy, że ujawnienie jest konieczne (i) ze względu na obowiązujące prawo lub przepisy, (ii) w celu wykonania, ustanowienia lub obrony naszych praw lub (iii) w celu ochrony istotnych interesów użytkownika lub innej osoby;
 • potencjalnemu nabywcy (oraz jego agentom i doradcom) w związku z proponowanym zakupem, połączeniem lub przejęciem jakiejkolwiek części naszej działalności, pod warunkiem poinformowania przez nas nabywcy o konieczności wykorzystywania danych osobowych wyłącznie do celów ujawnionych w niniejszym Oświadczeniu o prywatności;
 • innym osobom za zgodą użytkownika na ujawnienie danych.

Przechowujemy i przetwarzamy dane osobowe użytkownika na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Jeśli jednak w dowolnym momencie będziemy musieli dokonać doraźnego lub bieżącego transferu danych osobowych użytkownika poza EOG, podejmiemy kroki w celu zapewnienia, by informacje te otrzymały taki sam poziom ochrony, jaki otrzymałyby na terytorium EOG, w tym poprzez zawarcie umów o przekazywaniu danych, stosowanie zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych lub poleganie na systemach certyfikacji, takich jak Tarcza Prywatności UE-USA. Użytkownik może mieć prawo do szczegółowych informacji na temat mechanizmu, w ramach którego jego dane są przekazywane poza EOG.

Jeśli użytkownik chciałby uzyskać więcej informacji na temat mechanizmu, w ramach którego jego dane są przekazywane poza EOG, prosimy o kontakt z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 10.

Gdy użytkownik zezwala na korzystanie z plików cookie i technologii śledzenia podczas odwiedzania naszych Witryn i Aplikacji, informacje o nim mogą być wykorzystywane przez inne firmy, takie jak Facebook i Google. Więcej informacji na temat innych organizacji, które mogą mieć dostęp do danych osobowych użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z naszych Witryn i Aplikacji, można znaleźć w Zasadach dotyczących plików cookie, które zawierają również informacje o tym, jak można zarządzać plikami cookie i technologią śledzenia oraz jak je wyłączać.

 

7. Bezpieczeństwo informacji o użytkowniku

Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed nieuprawnionym dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem lub ujawnieniem, nieuprawnioną zmianą, bezprawnym zniszczeniem lub przypadkową utratą. Należy jednak pamiętać, że żadna platforma internetowa nie może zapewnić całkowitego bezpieczeństwa i nie możemy ponosić odpowiedzialności za nieuprawniony lub niezamierzony dostęp, nad którym nie mamy kontroli.

W przypadku powzięcia informacji o jakimkolwiek naruszeniu danych osobowych użytkownika podejmiemy działania mające na celu niezwłoczną ocenę takiego naruszenia i usunięcie jego skutków. W stosownych przypadkach i zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi możemy również podjąć kroki mające na celu powiadomienie użytkownika o naruszeniu, w szczególności gdy uważamy, że naruszenie stanowiło wysokie zagrożenie dla praw i wolności użytkownika.

 

8. Przechowywanie informacji o użytkowniku

Przechowujemy dane osobowe wyłącznie przez okres wymagany do realizacji celów, dla których je zgromadzono. Jednakże w niektórych sytuacjach możemy przechowywać dane osobowe przez dłuższy okres, na przykład gdy jesteśmy do tego zobowiązani na mocy przepisów prawa, wymogów podatkowych i księgowych. Na przykład, w celu zapewnienia gwarancji LifeShine, rejestracje gwarancji LifeShine będą przez nas przechowywane do momentu otrzymania informacji, że własność pojazdu, którego dotyczy gwarancja, została przeniesiona lub pojazd został zezłomowany. Po upływie tego okresu możemy również zachować ich kopię w celu zarządzania ewentualnymi roszczeniami, które użytkownik lub my możemy mieć w związku z gwarancją LifeShine, do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń.

W szczególnych okolicznościach możemy również przechowywać dane osobowe użytkownika przez dłuższy okres, aby mieć dokładny zapis jego kontaktów z nami w przypadku ewentualnych reklamacji lub roszczeń.

Jeżeli nie będziemy mieli już uzasadnionej potrzeby biznesowej do przetwarzania danych osobowych użytkownika, usuniemy je lub zanonimizujemy, a jeżeli nie będzie to możliwe (na przykład dlatego, że dane osobowe użytkownika były przechowywane w archiwach zapasowych), wówczas zapewnimy bezpieczne przechowywanie danych osobowych użytkownika i zabezpieczymy je przed dalszym przetwarzaniem do czasu, gdy ich usunięcie będzie możliwe.

 

9. Prawa użytkownika

Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z jego danymi osobowymi:

 • Jeśli użytkownik chce uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, skorygować je, zaktualizować lub zażądać ich usunięcia może to zrobić w dowolnym momencie, kontaktując się z nami korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 10.
 • Ponadto użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych, poprosić nas o ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych lub zażądać przeniesienia jego danych osobowych. Podobnie, użytkownik może skorzystać z tych praw kontaktując się z nami korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 10.
 • Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania wysyłanych przez nas informacji marketingowych. Użytkownik może skorzystać z tego prawa klikając na link „anuluj subskrypcję” lub „zrezygnuj” w wysyłanych przez nas e-mailach marketingowych. Aby zrezygnować z innych form działań marketingowych (takich jak marketing pocztowy lub telemarketing), użytkownik powinien skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 10.
 • Podobnie, jeśli zebraliśmy dane osobowe użytkownika i przetwarzamy je za jego zgodą, użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania, którego dokonaliśmy przed jej wycofaniem, ani na przetwarzanie danych osobowych użytkownika w oparciu o zgodne z prawem podstawy przetwarzania inne niż wyrażona zgoda.

W niektórych okolicznościach będziemy anonimizować dane osobowe użytkownika (tak, że nie będzie można ich już powiązać z użytkownikiem) do celów związanych z badaniami lub statystyką, w którym to przypadku możemy korzystać z tych informacji bezterminowo, bez konieczności powiadamiania użytkownika.

Będziemy odpowiadać na wszelkie żądania użytkowników dotyczące praw określonych powyżej i zarządzać nimi zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Oprócz powyższego, użytkownik ma prawo do złożenia skargi do lokalnego organu ochrony danych lub do Biura Komisarza ds. Informacji, które reguluje przetwarzanie przez nas informacji o użytkowniku w Zjednoczonym Królestwie – dane kontaktowe organów ochrony danych w krajach UE można znaleźć tutaj. Chętnie rozwiążemy wszelkie problemy związane z wykorzystywaniem przez nas danych osobowych użytkownika lub korzystaniem przez niego z przysługujących mu praw, dlatego w pierwszej kolejności prosimy o podjęcie próby rozwiązania problemu bezpośrednio z nami.

W odniesieniu do wszystkich powyższych praw prosimy o kontakt z nami, korzystając z danych podanych poniżej. Prosimy pamiętać, że możemy zażądać okazania dowodu tożsamości. Zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłat, o ile jest to prawnie dopuszczalne, na przykład jeśli żądanie jest w sposób oczywisty nieuzasadnione lub nadmierne.

 

10. Kontakt z nami

W przypadku wszelkich pytań dotyczących niniejszego Ogłoszenia, zapytań lub reklamacji dotyczących sposobu wykorzystywania danych osobowych lub w przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek z przysługujących praw do informacji, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mydata@autoglym.com.